Regulamin

Apartamentów Big Blue

1. Osoby przebywające na terenie Apartamentów Big Blue zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu

2. Rezerwacja apartamentu nastąpi po wpłacie zadatku w wysokości 30% całej kwoty. Pozostałą część należności za cały pobyt należy uiścić najpóźniej w dniu przyjazdu.

3. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane nie z winy właściciela Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku po 10 dniach od zawarcia umowy.

4. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów ( osoby palące prosimy o wychodzenie do ogrodu, a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek).

5. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w domu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczenia i uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostały na jego koszt.

6. Najemca odpowiada za szkody wyrządzone przez swoje zwierzęta.

7. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za przedmioty, rzeczy, pieniądze oraz pojazdy pozostawione bez opieki na terenie Obiektu oraz parkingu.

8. Należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać włączonej kuchenki elektrycznej bez nadzoru oraz użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych, mogących powodować zagrożenie pożarowe.

9. Obowiązuje zakaz rozpalania grilla na tarasach i balkonach.

10. Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Obiektu Apartamenty Big Blue.

11. Na terenie Obiektu obowiązuje doba noclegowa i trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.

12. W czasie pobytu w Apartamentach Big Blue zabronione jest organizowanie głośnych imprez i libacji alkoholowych. W przypadku, gdy w sposób znaczący Najemca naruszy spokój i dobra sąsiadów, wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy najmu i nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za niewykorzystany okres pobytu.

13. Najemca, przed opuszczeniem apartamentu, zobowiązany jest do rozliczenia się z wyposażenia lokalu.

14. W przypadku wcześniejszego wyjazdu w trakcie trwania pobytu, pozostała, niewykorzystana kwota za pobyt nie zostaje zwracana.

15. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie obiektu w godz. od 8:00 do 23:00.

16. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim.

17. Cena usług świadczonych przez właściciela apartamentów nie obejmuje żadnego ubezpieczenia.

18. Właściciel Apartamentów Big Blue nie ponosi odpowiedzialności za brak prądu lub wody wynikłych z przyczyn niezależnych od właściciela, jak również za pogodę w trakcie pobytu najemcy.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego jak również decyzje osoby obsługującej ośrodek.

20. Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł/apartament, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.

21. Wpłata zadatku za pobyt jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i akceptacją powyższego Regulaminu.

22. Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r O Ochronie Danych Osobowych.

Życzymy udanego pobytu 🙂

Search

maj 2024

 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

czerwiec 2024

 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Wiek
0 Dzieci
Pets
Rozmiar
Cena
Udogodnienia
Search

maj 2024

 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Guests

Compare listings

Compare

Compare experiences

Compare